syria dimashki

This is SYRIA, DAMASCUS. copyright pictures anas lababidi photographer