Morocco/Marokko/Maroc (part 2/2) Kras Reizen

Rondreis in Marokko. Tour through Morocco, Sony A55 Kras reizen