Marrakesh: Jemaa el-Fnaa and Medina at Night

Marrakesh: walk at night from Jemaa el-Fnaa square through the souks and the Medina Music by Driadema.