Marokko Adventure Day 3 – Zagora to Merzouga

Day 3 of the Morocco Adventure March 2012. From Zagora to Merzouga.