Late evening prayer in Marrakech / Късна вечерна молитва в Маракеш

The end of the late evening prayer, recorded in the Marrakech Medina, in Morocco. Края на късната вечерна молитва, записана в медината на Маракеш, Мароко.