Jbel Sahro offroading

Riding the piste from Tinerhir to Nekob through the Jbel Sahro mountain range