Grup RIGERAMA aventura.

Viatge a Marroc 2008. Grup RIGERAMA aventura està preparant el viatge del 2010.