Evening Prayer in Marrakech / Вечерна молитва в Маракеш

The end of the evening prayer, recorded in the Marrakech Medina, in Morocco. Края на вечерната молитва, записана в медината на Маракеш, Мароко.