Bboy Enano (Speedy Angels) Venezuela vs Bboy Ninja (Perfect Elementz ) morocco

Bboy Enano (Speedy Angels) Venezuela vs Bboy Ninja (Perfect Elementz ) morocco Semi final BATTLE CASINO 2010 Winner Bboy Ninja (Perfect Elementz ) morocco