A visit to Meknes

A visit to Meknes in Morocco, one of the UNESCO World Heritage Sites, with its monuments, gates, granaries and stables - pictures of Tadeusz Słabczyński and music of Cheb Amar. Fotograficzno-filmowa wycieczka Tadeusz Słabczyńskiego po Meknesie w Maroku, jednym z miejsc z Listy Światowego Dziedzictwa Światowego UNESCO, pokazująca jego zabytki, bramy, stajnie i spichlerze wraz z muzyką Cheba Amara.